Çdo vit miliona njerëz mund të përjetojnë gëzimin e Bajramit falë bujarisë tuaj

Detyra juaj, e drejta e tyre, amaneti jonë

“Andaj, ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!”. (Kuran 108:2)

Çfarë është Kurbani?

Kurbani do të thotë sakrificë. Çdo vit gjatë muajit hënor të Dhul Hixhes, muslimanët në të gjithë botën therin një kafshë (një dhi, dele, lopë apo deve) për të reflektuar gatishmërinë e Profetit Ibrahim r.a për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin, për hir të Zotit (xh.sh)

Pas flijimit të kafshës, mishi i saj u shpërndahet nevojtarëve.

Dhurimi i Kurbanit është i detyrueshëm për çdo musliman që ka mundësi financiare për ta bërë

Detyra juaj, e drejta e tyre, amaneti jonë

Dhurimi i Kurbanit tuaj me Islamic Relief është i thjeshtë!

Ju mund të dhuroni Kurbanin tuaj duke përdorur kalkulatorin më poshtë.

Thjesht zgjidhni një grup dhe plotësoni dhurimin tuaj online.

Islamic Relief shpërndan Kurbanin në të gjithë botën dhe kostot ndryshojnë sipas zonave në të cilat do të bëhet kurbani.

Dhurimi juaj do t’u mundësojë familjeve në nevojë të përjetojnë plotësisht gëzimin dhe traditat e Kurban Bajramit.

“Çdo familje i takon një Kurban.” (hadith)

Ndaje gëzimin e Bajramit, dhuro tani

Calcolatore Qurbani

Si consiglia di donare il prima possibile. Ad Islamic Relief, ci impegnamo ad eseguire il sacrificio degli Adahi/Qurbani in 3 giorni (dal 10 al 12 di Dhul Hijjah).


Gruppo A €70

Bangladesh, Etiopia, Kenya, Malawi, Mali, Niger, Somalia, Sri Lanka, Sudan

Gruppo B €120

Afghanistan, Profughi Rohingya (Bangladesh), Cecenia, Filippine, Nepal, Pakistan, Sudafrica, Sud Sudan Yemen

Gruppo C €170

Albania, Bosnia, Kosova, Myanmar, Siria

Gruppo D €280

Giordania, Indonesia, Iraq, Libano, Macedonia, Palestina (Gaza), Tunisia, Turchia


Totale: €0.00

Kurbani juaj me Islamic Relief

Të gjithë e meritojnë të përjetojnë gëzimin e Bajramit dhe të ushqejnë familjet e tyre në këtë ditë feste!

Kur ju dhuroni Kurbanin tuaj me Islamic Relief, ne sigurohemi që familjeve më të cenueshme t’u jepet përparësi për të marrë mishin më cilësor.

Ekipet tona, në terren, punojnë shumë për të dërguar donacionin tuaj në zonat më të largëta dhe zonat e konfliktëve, si Mianmari, Palestina, Siria dhe Jemeni. Për shumicën, kjo është e vetmja mundësi gjatë gjithë vitit në të cilën ata do të hanë mish.

Në vitin 2021 ju i keni dhuruar gëzimin e Bajramit më shumë se 3 milionë njerëzve

Në çdo Kurban Bajrami, Islamic Relief zbaton një shpërndarje të mishit në shumë nga komunitetet më të cenueshme dhe më të pafavorizuara në botë.

Së bashku, vitin e kaluar, ne kemi shpërndar 687,512 pako me mish për më shumë se 3.4 milionë njerëz në 28 shtete.

Sakrifica juaj u ka mundësuar shumë familjeve të festojnë Bajramin me gëzim, përballë një pjate ushqyese me mish: një mundësi unike për shumë familje që nuk kanë mundësi të hanë mish cilësor gjatë vitit.

Ëdhë këtë vit, Islamic Relief përmes shpërndarjeve të Kurbanit 2022, do të arrijë në më shumë se 3 milion njerëz në 30 shtete

Në cilat ditë do të kryhet Kurbani në vitin 2022?

Kurbani në vitin 2022 do të bëhet pas namazit të Kurban Bajramit, nga dita e 10 e Dhul Hixhes deri në perëndimin e diellit të ditës e 13 të Dhul Hixhes.

Në mesin e dijetarëve ka dallime në mendime nëse Kurbani mund të bëhet për tre apo katër ditë. Për të respektuar këtë dallim të mendimit, Islamic Relief përpiqet të kryejë Kurbanin për tre ditë. Ne e përdorim ditën e katërt vetëm aty ku pranohet fetarisht nga popullata muslimane vendase. Dhe nëse ka nevojë operacionale.

Nëse e dhuroni Kurbanin tuaj në njërën prej këtyre ditëve, Kurbani do të bëhet në kohë, pasi Islamic Relief i ka blerë kafshët për t’i sakrifikuar paraprakisht.

Kur është Kurban Bajrami në 2022?

Kurban Bajrami pason përfundimin e pelegrinazhit vjetor, Haxhi, i cili korrespondon me ditën e dhjetë të Dhul Hixhes.

Në varësi të vendit, festimet e Kurban Bajramit mund të zgjasin nga dy deri në katër ditë. Kurbani bëhet pas namazit të Bajramit.

Kurban Bajrami në Itali këtë vit do të fillojë nga 9 Korriku 2022, ose nga dita e dhjetë deri në ditën e trembëdhjetë të Dhul Hixhes 1443.

© Copyrights 2020 Islamic Relief Italy, Inc. All rights reserved. 97325770150

DONAZIONE RAPIDA